След седми клас

 ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

 

1.     Паралелка- профил „Чужди езици“ – Френски език

Профилиращи предмети – Френски език, Английски език

2.     Паралелка- профил „Чужди езици“ – Италиански език

Профилиращи предмети – Италиански език, Английски език

3.     Паралелка- профил „Предприемачески“ – Английски език език

Профилиращи предмети – Предприемачество, Информационни технологии

 

Във всяка от паралелките се приемат по 26 ученици

ГРАФИК

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

1.       

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

04.07.2018 - 06.07.2018 г. вкл.

2.       

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

13.07.2018 - 17.07.2018 г. вкл.

3.       

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

27.07.2018 - 30.07.2018 г. вкл.

4.       

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

02.08.2018 г.

5.       

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

03.08.2018 - 07.08.2018 г. вкл.