След седми клас

ГРАФИК

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

1.       

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

04.07.2018 - 06.07.2018 г. вкл.

2.       

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

13.07.2018 - 17.07.2018 г. вкл.

3.       

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

27.07.2018 - 30.07.2018 г. вкл.

4.       

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

02.08.2018 г.

5.       

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

03.08.2018 - 07.08.2018 г. вкл.