След седми клас

СЪС ЗАПОВЕД № РД 01-145/28.03.2017 г. /Приложение №1/ на НАЧАЛНИКА на РУО София - град са ОДОБРЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОФИЛИ СЛЕД 7 КЛАС В 23 СУ:

 

  • ПРОФИЛ: “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”  - ФРЕНСКИ език
   1 паралелка - 26 ученици 
   Профилиращи предмети: ФЕ, AE
   Балообразуване: 3*БЕЛ (приемен изпит)+1*МАТ (приемен изпит)+1*БЕЛ(7кл.)+1*I Чужд език(7кл.)
   Изучавани предмети на ФЕ: история, биология, химия
   Реализация на учениците:
   Добра подготовка за явяване на тестовете DELF1 и DELF2, които дават право за кандидатстване в университети във Франция и в български университети с френски факултети; сключен договор за акредитация от НБУ по програма “Романистика- френски език“- явяване само на ТОП- тест, обучение за срок от 3 години на ученици, приети като редовни студенти; работа по съвместни проекти и публични образователни прояви. Договор за сътрудничество с френския факултет на ТУ. 


  • ПРОФИЛ: “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”  - ИТАЛИАНСКИ език
   1 паралелка - 26 ученици 
   Профилиращи предмети: ИтЕ, AE
   Балообразуване: 3*БЕЛ (приемен изпит)+1*МАТ (приемен изпит)+1*БЕЛ(7кл.)+1*I Чужд език(7кл.)
   Изучавани предмети на ИтЕ: химия, физика, история
   Реализация на учениците:
   Добра подготовка за явяване на тестовете CHELI3 и B2, които дават право за кандидатстване в университети в Италия, сключен договор за акредитация от НБУ по програма “Романистика- италиански език“- явяване само на ТОП- тест, обучение за срок от 3 години на ученици, приети като редовни студенти; работа по съвместни проекти и публични образователни прояви.
 • ПРОФИЛ: “Предприемачески" с АНГЛИЙСКИ език 
  1 паралелка - 26 ученици
  Профилиращи предмети: Предприемачество, ИТ
  Балообразуване: 2*БЕЛ (приемен изпит)+2*МАТ (приемен изпит)+1*ИТ(7кл.)+1*I Чужд език(7кл.)
  Реализация на учениците:
  Подготовката на учениците е по програми на Джуниър Ачийвмънт в първата за България Smart Classroom и се постигат високо-технологични знания и умения, предприемачески усет и умения за ръководене на малък и среден бизнес след завършване на средно образование. 

 

 

 

График на дейности по приемане на ученици след завършен VІІ клас, съгласно заповеди № РД09-1362/ 14.09.2016г. и РД09-1638/ 19.10.16г. на МОН