СМЕНЕН режим за I срок на учебната 2019/ 2020 година

Начален етап: 1-4 клас- първа смяна целогодишно; ЦДО в следобедните часове до 17:30ч.

Първа смяна- 5; 7; 9; 11 клас

Втора смяна- 6; 8; 10; 12 клас

 

УР 23 СУ