СМЕНЕН режим за учебната 2018/ 2019 година

Уважаеми родители и ученици,

С решение на ПС №11/ 29.06.18г. се определи следния сменен режим за учебната 2018/ 2019 година:

Начален етап: 1-4 клас- първа смяна целогодишно; ПИГ в следобедните часове до 17:30ч.

І срок:

първа смяна- 5; 7; 9; 11 клас

втора смяна- 6; 8; 10; 12 клас

ІІ срок:

първа смяна- 6; 8; 10; 12 клас

втора смяна- 5; 7; 9; 11 клас