СМЕНЕН режим за учебната 2020/ 2021 година

Уважаеми родители и ученици,

КЛАСОВЕ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – през цялата учебна година ще се обучават Първа смяна;

Първа смяна - I срок 9 и 11 клас;

Втора смяна - I срок 8, 10 и 12 клас.

ЦДО в следобедните часове

Начало на учебните часове:

Ø 1 и 2 клас – 08:30 часа;

Ø 3 и 4 клас – 08:00 часа;

Ø Първа смяна – 07:30/ 07:45 часа;

Ø Втора смяна – 13:15 часа.

УР 23 СУ