Сменен режим за учебната 2022/2023 година

СМЕНЕН РЕЖИМ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Първа смяна целогодишно – 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.  клас

 

Първа смяна - I срок – 9. и 11. клас;

Втора смяна - I срок – 10. и 12. клас.

 

Първа смяна - II срок – 10. и 12. клас;

Втора смяна - II срок –    9. и 11. клас.

 

Здрава и успешна нова учебна година!

 

 УР 23.СУ