Сменен режим за учебната 2023/ 2024 година

СМЕНЕН РЕЖИМ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

 

Първа смяна целогодишно – 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7.  клас

 

Първа смяна - I срок – 9. и 11. клас;

Втора смяна - I срок 8., 10. и 12. клас.

 

Първа смяна - II срок 8., 10. и 12. клас;

Втора смяна - II срок –    9. и 11. клас.

 

УР 23.СУ