Софийския математически турнир

Учениците, записали се за участие в Софийския математически турнир, трябва да се явят  на 5.11.2022г. / събота / в 23 СУ  в 9:45ч. 

    Списъците на участниците, разпределени по стаи, ще бъдат поставени на входа на 23 СУ в деня на състезанието.