СПИСЪК на класираните ученици за попълване на незаетите места на IV етап на класиране - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 г.

СПИСЪК на класираните ученици за попълване на незаетите места на IV етап на класиране - прием в VIII клас за учебната 2019/2020 г.

 ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 

Вх.№

БАЛ

№ на желания

1

3/02.08.2019г.

308.00

1

 

ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“ 

 

Вх.№

БАЛ

№ на желания

1

5/02.08.2019г.

272.50

                2