СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В 1 КЛАС - 2019/2020

Уважаеми родители,

В 23 СУ са приети всички деца от първа, втора и трета група (прилежащ район на училището) и са приложени критерии за прием на деца от четвърта група.

Децата от четвърта група са подредени по точки.

Комисията за записване на приетите ученици за първи клас за

учебната 2019/2020 година ще работи от 08:00 до 18:00 часа в 205 кабинет.

Записване на класираните ученици в І-ви клас с:

  • оригинал на задължителните документи, удостоверяващи валидните критерии;
  • оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или училище;
  • оригинал на удостоверение за раждане (проверка от комисията);
  • медицинска бележка от личен лекар, която удостоверява, че няма заболявания, които са противопоказни за кандидатстване в паралелка  хореография - за хореографска паралелка