Спорта и движението е здраве

Заключително мероприятие Спортен празник по Проект" Спорта и движението е здраве" на 10.10.2020 г.

С проекта  «Спорта и движението е здраве» под формата на спортен
празник осъществихме желанието на учениците от гимназялен етап на 23
СУ, техните родители, учители да дадем своята подкрепа на Програмата
на СОС„София - Европейска столица на спорта”2020 г.

Провеждането на заключителното спортното мероприятие в Борисовата
градина успешно обедини младежите от различни етноси, сираци и деца
със СОП около една обща кауза- спортът съчетан с чистия въздух и
здравословно хранене е част от здравословния начин на живот.