Среща на Общо събрание на Ученическия съвет на 23. СУ

На 25.май 2022г. се проведе Общо събрание на Ученическия съвет. На срещата бяха поканени всички представители на паралелките в училище. Започнахме с игра за опознаване, а после продължихме със сериозната част. Учениците от УС представиха презентация с реализираните от тях дейности през учебната година и дискутираха с представителите на паралелките техните идеи. Набелязахме си цели за следващата учебна година, а накрая представители на Общото събрание  написаха и анонимна обратна връзка за дейността на УС.