Стопанският факултет и 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ сключиха споразумение за сътрудничество

Стопанският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ сключиха споразумение за сътрудничество. В срещата участваха деканът на Стопанския факултет – доц. д-р Атанас Георгиев, оперативният директор на Кариерния център на факултета – проф. д-р Елеонора Станчева-Тодорова, директорът на 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“– Иванка Вълкова и Веселина Шаламанова – инициатор на срещата от педагогическия колектив на училището и докторант във факултета.

Screenshot 2024-06-21 133650

Разгледани бяха възможностите за включване на ученици от училището в предстоящи инициативи на Стопанския факултет. Акцент бе поставен върху кариерното ориентиране на учениците от професионалисти, участия в мероприятия, организирани от Стопанския факултет, сред които годишният кариерен форум на факултета, „Дни на професиите“, както и срещи с бизнеса.