Световен ден на философията

На 18 ноември 2021г. отбелязахме световния ден на философията. Бе обявен конкурс за философско есе на тема „Да философстваш означава да бъдеш на път“ (К. Ясперс). Ученици от 8 до 11 клас се включиха в конкурса, а почетни места спечелиха Наталия Иванова, 8а (първо място), Цветеслава Петрова, 9а (второ място), и Катерина Гоцова, 10а (трето място).

Освен конкурса, проведохме онлайн среща с ученици с интерес към философията. С викторина, организирана и водена от Ан-Мари Коцева и Диана Илиева, 11б клас, проверихме по забавен начин знанията си по философия. Викторината спечели Виктор Борисов, 11б, а на второ и трето място бяха съответно Любомир Даскалов, 11б, и Лиа Ивайлова, 9а.

След викторината продължихме с дискусия „Мястото на философията в света на науката и технологиите“. Всички ученици бяха изключително активни, изказваха аргументирано своите позиции и в крайна сметка стигнахме до извода, че в света на технологиите повече от всякога имаме нужда от философията, за да ни напътства, да ни мотивира да мислим критично и ни напомня за свободната ни воля.

Благодарим на всички участвали в деня на философията и на почетния ни гост г-жа Чанева!

До скоро, млади философи!