СВЕТОВЕН ДЕН НА ФИЛОСОФИЯТА

На 17.ноември в 23. Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри" отбелязахме Световния ден на философията с младите философи от 8 - 12. клас. За празника бяха обявени конкурс за философско есе и за философска картина/фотография. 
 
Празникът започна с награждаване на най-добрите есета в двете възрастови групи 8-10 и 11-12 клас. След това продължихме с гласуване за най-красивото изобразително произведение и раздаване на грамоти според демократичния вот. Преминахме към дебат на тема "Има ли място за феминизма в 21.век?". Учениците се разделиха на два отбора "За" и "Против" и аргументираха своите позиции. За победител в дебата се излъчи отбора "За", тъй като представи по-добри аргументи.