СВЕТОВЕН ДЕН НА ФИЛОСОФИЯТА

На 17.ноември 2023г. в 23.СУ отбелязахме Световния ден на философията с младите философи от 8 - 12. клас. За празника бяха обявени конкурс за философско есе и за философска картина. 
 
Празникът започна с награждаване на най-добрите есета. В групата 8-10 клас  
класирането бе следното:
Първо място: Магдалена Неферова, 10.а
Второ място: Таня Вулева, 10.б
Трето място:  Ванеса Димитрова, 9.а, и Юлия Лалева, 10.б
 
Ученици в категорията 11-12 клас:
Първо място: Катерина Гоцова, 12.а
Второ място: Цветеслава Петрова,11.а
Трето място: Лиа Ивайлова, 11.а.
 
След това продължихме с гласуване за най-красивото изобразително произведение. Благодарение на демократичния вот класирането бе следното: 
Първо място: Андреа Бояджиева, 10.б
Второ място: Весела Чолакова, 9.в
Трето място: Юлия Лалева, 10.б, и Раяна Манчева, 8.а 
 
Учениците с есета на призови места прочетоха своите работи пред събралите се гости и проведоха дискусия на базата на аргументите им. 
 
Накрая преминаме към дискусия на тема "Изкуственият интелект - възможност или заплаха за естествения интелект?". Учениците аргументирано и смислено се изказваха по темата, надграждаха идеите си взаимно и си репликираха по уважителен начин. 
 
Г-жа Борисова и г-жа Поборникова благодарят сърдечно на всички взели участие в конкурсите и дискусията!