Световна седмица на парите

Световната седмица на парите в 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" беше отбелязана с открит урок, чрез който порасналите вече ученици на г-жа София Бонева - делфинчетата от 4. Б клас, обучаваха малките си приятели от 1.Б клас. По забавен начин представиха сложната дори за възрастните тема "Спестявам и дарявам". Чрез театрални постановки, подготвени от делфинчетата - сценарии, декори, артисти, първокласниците научиха за нужди и желания, за здравословно хранене, за спестяване, решаваха задачи със събиране и изваждане с банкноти и монети. Накрая, за "десерт", бяха обучени да работят с програмируемите пчелички Bee-Bot.