Световна седмица по предприемачество

Всяка година учениците на г-жа София Бонева отбелязват Световната седмица по предприемачество с открити уроци и много гости. Тази година са в класната стая, а техни партньори са ученици от 11.клас на г-жа Албена Костова. Чрез видео делфинчетата от иновативния 2.б клас изслушаха приказка за две котки (автори - ученици от 11.клас). В историята бяха преплетени различни понятия: бюджет, професия, разход, спестяване... Бяха поставени и казуси. Урок, в който водещи фактори са партньорството, екипната дейност, иновативния подход.