Световна седмица по предприемачество

Световната седмица по предприемачество в 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" за поредна година беше отбелязана с открит интегративен урок в кинозалата на училището. Учениците от 4.б и 3.в класове разсъждаваха на тема "Бизнесът на бъдещето". Работиха в екип, създадоха мисловни карти, изобразиха и изразиха с аргументи виждането си за професиите, които ще изчезнат, както и за тези, които са непреходни.