Световна седмица по предприемачество

На 14.ноември в 23 СУ "Фредерик Жолио - Кюри" с открит урок беше отбелязана Световната седмица по предприемачество. "Работливите пчелички" от 1.б клас, с класен ръководител г-жа София Илиева, представиха пред ръководството на училището, гости и своите родители какво са научили за личния бюджет, за спестяването и даряването. Макар и още да са малки, първокласниците демонстрираха артистичните си способности, като представиха пиесата "В книжарницата". Показаха знания за банкноти и монети и умения за работа с програмируемите пчелички "Bee-Bot".