Световна седмица по предприемачество

23 училище отбелязва Световната седмица по предприемачество 13 – 17 ноември 2017 и световната седмица за борба с тормоза в училище.

Ние като предприемачи акцентираме върху 3 те К – а: Консенсус, кохезия и конкурентноспособност, изведени като приоритети за България по време на нейното председателство на Европейската комисия.

Нека да търсим винаги консенсус в своето ежедневие и в решаването на проблемите, с които се сблъскваме, тук-в училище и навън – с нашите приятели и близки.

Нека да се стараем и да учим, за да можем да отговорим на предизвикателствата на нашия свят и да намерим своето място в съвременна Европа.

Нека да сме съпричастни и толерантни и да проявяваме емпатия . Така ще си осигурим сигурна среда, добри отношения и социална кохезия, която подкрепя развитието, мотивацията и стремежа към успех на всеки един от нас.

Обединяваме 3 те К с мотото „Всички различни, всички толерантни”.

Ние сме една общност и това  го доказахме с  флашмоб.

Ние имаме идеи и мнение и ще го напишем, защото всички сме еднакво отговорни за средата в която живеем и учим.

Ние ще се учим, за да се информираме и да гарантираме постигането на глобалните цели за устойчиво развитие и отстояваме правата на всяко едно дете, залегнали в конвенцията на ООН за правата на детето.