Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

Oбсъдихме презентацията, защо има "война" на пътищата според тях (причини) и им дадох 15 минути, който има желание да сподели за свои преживявания, свързани с пътно-транспортни произшествия, като по този начин да онагледи и да придаде още по-жив образ на проблема. Получи се, бих казала, добре, учениците споделиха емоционално историите си. Накрая всеки трябваше да сподели какво си взима като послание и извод от часа.

Г. Поборникова 

Презентация