Свободни места към 01.10.21г. за учебната 2021/ 2022 година

Уважаеми родители,

Моля да се запознаете със свободните места към 29.07.21г. за учебната 2021/ 2022 година от прикачения файл.

от УР