Свободни места след ТРЕТИ етап на класиране за прием в ОСМИ клас

04.08.21; 19:00ч.

Уважаеми родители и ученици,

Моля да се запознаете с класирането за обявените три свободни места за профил "ЧЕ" с ИтЕ с код 0916

 

Вх. № (от РУО) БАЛ
2207560 329,75
2205963 323,25
2204731 306,50

 

Записване на класираните ученици- 05.08.21г. от 08:30ч. до 17:00ч.

 

Връщане на документите на некласираните ученици- 05.08.21г. от 08:30ч. до 17:00ч.

 

При въпроси:

Елена Драганова (ЗДУД)- 0882003705

 


Уважаеми родители и ученици,

 

23.СУ обявява ТРИ свободни места за профил "Чужди езици" с Италиански език (ИИЧЕ).

 

Подаване на документи: от 02.08.21г. до 04.08.21г. от 08:30ч. до 17:00ч.

 

Подаваните документи са:

  • Заявление по образец на училището
  • Свидетелство за основно образование- оригинал
  • Служебна бележка с резултатите от НВО- оригинал

 

Обявяване на класираните ученици- 05.08.21г. до 10:00ч. в тази рубрика по входящите номера на учениците.

 

Записване на класираните ученици- 05.08.21г. след 10:00ч. до 17:00ч.

 

Връщане на документите на некласираните ученици- 05.08.21г. от 10:00ч. до 17:00ч.

 

При въпроси:

Елена Драганова (ЗДУД)- 0882003705