Свободни места след трети етап на класиране за прием в осми клас

Уважаеми родители и ученици,

 

23.СУ обявява ЧЕТИРИ свободни места, както следва:

 - Профил "Чужди езици" - Италиански език - интензивно изучаване - 1

- Профил "Предприемачески" - Английски език - разширено изучаване - 1

- Профил "Икономическо развитие" - Английски език - разширено изучаване - 2

 

Подаване на документи: от 04.08.2022 г. до 05.08.2022 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч.

 

Подаваните документи са:

Заявление по образец на училището

Свидетелство за основно образование- оригинал

 

Обявяване на класираните ученици- 08.08.2022 г. до 09:00 ч.

 

Записване на класираните ученици- 08.08.2022 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.

 

Връщане на документите на некласираните ученици- 08.08.2022 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч .

 

При въпроси:

Албена Тодоринова (ЗДАСД)- 0877 362 333