СВОБОДНИ МЕСТА - учебната 2018/2019 година

КЛАС

ПАРАЛЕЛКА / ПРОФИЛ

МЕСТА

1

Хореографска

1

1

Общообразователна

4

2

Общообразователна

2

4

Общообразователна

2

7

Хореографска

3

7

Общообразователна

5

10

ЧЕ- ФЕ/ИтЕ

3

11

ЧЕ-ФЕ/НЕ

2

11

Технологичен- предприемачество и бизнес - АЕ

1

12

ЧЕ- ФЕ/НЕ

3

12

Технологичен ИТ

3