Свободни места за 2019-2020

Уважаеми родители и ученици, 

Може да се запознаете със обявените свободни места за ученици по класове за учебната 2019/ 2020 година- тук