Свободни места за ПЕТИ клас за учебната 2021/ 2022 година

Уважаеми родители,

 

23.СУ обявява свободни места за ПЕТИ клас за учебната 2021/ 2022 година.

Подавани документи:

1. Заявление (по образец) в училище.

2. Копие от удостоверение за завършен начален етап.

При подаване документите е необходимо да присъства и ученик.

Документите между приемащо и напускано училище се обменят по електронен път.

 

При въпроси:

Красимира Йончева- 0882003704

Елена Драганова- 0882003705