Свободни места за прием първи клас 2020/2021г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Свободни места за прием първи клас 2020/2021г.

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Свободни места за прием първи клас 2020/2021г.

  • Хореографска паралелка – 4

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

  1. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование.
  2. Медицинска бележка от личен лекар.

 

УР 23 СУ