Свободни места за трети етап на класиране на ученици след завършено основно образование

  

Паралелка- профил „Чужди езици“ – Италиански език - 3

Паралелка- профил „Предприемачески“ – 5

Паралелка- профил „Икономическо развитие“ – 4