Свободни места за трето класиране

Свободни места за трето класиране - 1 клас 2018/2019 година

  • Общообразователна паралелка  - 4