Свободни места за второ класиране прием първи клас 2018/2019 година

 Уважаеми родители,

Свободни места за второ класиране прием първи клас 2018/2019 година:

  • Общообразователна паралелка - 6
  • Хореографска паралелка - 8