Държавен план – прием в VIII клас за 2022/2023 учебна година

Уважаеми родители, 

 

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В VІІІ клас ДЪРЖАВЕН ПЛАН -

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА

2022/2023 ГОДИНА СЕ НАМИРА В СЕКЦИЯ  - ПРИЕМ – СЛЕД СЕДМИ КЛАС.

УР 23.СУ