ТФ ФЕСТ 2020

Учениците от 11 б и 11 в клас на профил „Технологичен Предприемачество и бизнес” взеха участие в ежегодния панаир на учебно-тренировъчни фирми ТФ ФЕСТ 2020 със своите учебно тренировъчни фирми:

УТФ „Пурпура” ООД

УТФ „Цибус експрес” ООД

УТФ „Хермоса” ООД

УТФ „Линдстрьом Ютс”ООД

Панаирът се провежда ежегодно в рамките на Международен панаир Пловдив.

Програмата на учебно-тренировъчните фирми е съобразена с програмите по предприемачество на МОН. Тя е базирана на принципите на метода „Учене чрез правене” и има за цел изграждане на меки и преносими умения в учениците, езикови, дигитални и предприемачески компетенции.

В рамките на програмата учениците разрботват свои бизнес модели, като развиват бизнес идеи в областта на различни сектори от стопанския живот на националната икономика. По този начин те прилагат своите знания в областта на STEM науките. Програмата е ценна с възможността за имплементиране на интердисциплинарните връзки между изучаваните в училище дисциплини. В рамките на програмата учениците имат възможност да работят с различни ментори от реалния бизнес, което допринася за тяхното професионално ориентиране и изграждане на комуникационни умения и трудови навици.

В тазгодишният формат на ТФ ФЕСТ 2020, нашите ученици разработиха презентации, представящи техните бизнес модели, множество рекламни материали /каталози, брошури, оферти/ в дигитален формат. Подготвиха своята счетоводна и юридическа документация. Разработиха сайтове. С тях те участваха в международен он лайн магазин, където сключиха множество сделки с национални и муждународни компании в рамките на виртуалния пазар на ЦБУКТ.

Благодарение на своя труд, учениците постигнаха множество успехи в различни конкурси, които бяха обявени в рамките на фестивала.

Най-добър сайт:

  • Първо място за УТФ „Пурпура” ООД – 11 б клас
  • Второ място за УТФ „Линдстрьом Ютс” ООД – 11 в клас

В категориите за „Мис и Мистър УТФ”, учениците Елица Деянова от 11 б клас и Сейхан Сопов от 11 в клас се класираха на финален кръг в топ 10

В категория за „Най-добра презентация”, УТФ „Хермоса” 11в клас се класира на финален кръг в топ 10 за най-добри презентации.

Всичко започна с откриването на учебната 2019/2020 година в класната стая с много страхове, притеснения и липса на особена мотивация и завърши в дигитална среда, в условията на извънтредно положение с много положителни емоции, амбиция за бъдещи успехи и приятелства.

 

Сайтове на учебно-тренировъчните фирми:

УТФ „Пурпура” ООД

https://www.purpura23.com/

УТФ „Линдстрьом Ютс” ООД

https://www.lindstromyouths.com/

УТФ „Цибус експрес” ООД

https://cibusexpresscurie2.wixsite.com/cibusexpress

УТФ „Хермоса” ООД

https://hermosa23susff.wixsite.com/hermosa 

Закриване на ТФ ФЕСТ 2020

https://www.facebook.com/222100568179050/videos/609455592984510/

https://www.facebook.com/pg/tffest.bg/photos/?tab=album&album_id=227767387612368

 https://www.youtube.com/watch?v=FrZ6OkpJ280

https://www.youtube.com/watch?v=HAZuheYAR4g

 

Презентации на  учебно-тренировъчните фирми: