ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 1 КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

ХОРЕОГРАФСКА ПАРАЛЕЛКА - НЯМА

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА - НЯМА

 

УР 23 СУ