ТВОРЧЕСТВО ПО ВРЕМЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – 23 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ“

По проект " Моята родина България-красива и неповторима"- децата от клас направиха интересни рисунки и едно съчинение.

Коронавирусът и как децата го разбират-комикс от

Грижим се за птичките сред мартенския сняг от вкъщи ЦДО 1.2                

Как да направим интересен проект?

LAPBOOK- информационна папка с материали по дадена тема. Колекция от рисунки, разкази и т.н. залепени върху лист и сгънати като папка или пощенски плик. Използване на всякакви подръчни материали.ЦДО 1.1