Участие на ученици от 23 СУ „Фредерик Жолио - Кюри” във Финансов иновационен лагер на JA и Ситибанк