УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 4 И 7 КЛАС - ХОРЕОГРАФСКИ ПАРАЛЕЛКИ - НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА"'