Участие в Втората национална среща на Ученическите съвети

На 10 ноември 2023 г. председателят на Ученическия съвет Кристиян Митов и заместник-председателят Ивана Христова заедно с Габриела Поборникова, координатор на УС, посетиха Втората национална среща на Ученическите съвети в гр. Пловдив. 
 
На срещата присъстваха заместник-министър на образованието и науката Емилия Лазарова, експерти от МОН, от Министерството на младежта и спорта, РУО-Пловдив, и от УНИЦЕФ.
 
Ученическите лидери бяха разпределени в работни групи по приоритетни направления:
-Развитие на ученическото самоуправление 
-Борба с насилието и тормоза 
-Външно оценяване 
-Дигитално образование 
-Доброволчество и гражданско участие 
 
Задачата им бе заедно с представителите на институциите да формират препоръки за промени, които Ученическите съвети и самите институции да приложат на практика за подобряване на образователната среда.