УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

Уважаеми родители и ученици,

От прикачения файл може да се запознаете със списъка на учебници по класове и паралелки за учебната 2020/ 2021 година за ученици от 8 до 12 клас.

От ръководството на 23 СУ