Ученически съвет за 2023/2024 учебна година

На 18 октомври 2023г. след  демократично гласуване Общо събрание на учениците на 23.СУ определи Ученически съвет в следния състав:
Кристиян Митов, 11.в - председател на Ученическия съвет
Ивана Христова, 11.в - заместник-председател на Ученическия съвет
Никол Куцарова, 11.а - секретар на Ученическия съвет
Членове на Ученическия съвет:
- Аделина Борисова 5.б
- Полина Янева 6.а
- Бланка Недкова 7.а
- Борис Николов 7.в
- Сиана Ботева 8.а
- Маги Тонева 9.в
- Таня Вулева 10.б
- Александра Протогерова 11.а
Членове на Контролна комисия:
- Габриела Петрова 6.а
- Йоанна Танчева 9.б
- Стефания Иванова 9.б
 
За първи път се избра председател на Общо събрание на учениците - Калоян Васев от 12.а. Функцията на новата позиция ще бъде организация и мотивация на учениците от Общо събрание за различните инициативи на Ученическия съвет. 
 
Пожелаваме на всички успех, вдъхновение и много реализирани инициативи!