Ученически съвет

На 27 октомври 2021г. в 23. Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ Ученическият съвет проведе Общо събрание, което избра свой Управителен съвет. В 11-членния му състав влизат деца и младежи от 5. до 11.клас. Те показаха личностна и гражданска зрялост, уважение към училищната институция и самоуважение. Ръководството и целият колектив от учители и педагогически специалисти приветстваме представителния форум на нашите ученици! С радост и внимание ще се вслушаме в техните предложения, ще съдействаме за реализирането на техните инициативи.

На добър час и успехи в гражданската Ви активност! В наше лице имате свои съмишленици!

Училищно ръководство на 23.СУ

 

 

 

     Управителен съвет на Ученическия съвет в 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“

1. Председател на Ученическия съвет: Диана Илиева, 11б клас.

2. Заместник-председател на Ученическия съвет: Калоян Васев, 10а клас.

3. Секретар на Ученическия съвет: Виктор Лазаров, 11в клас.

4. Членове на Управителен съвет:

- Борис Николов, 5в клас;

- Елиф Дейна Чачан, 11а клас;

- Елица Николичева, 6а;

- Йоана Христова, 10а;

- Кристиян Митов, 9в;

- Симона Илиева, 12а;

- Теодор Антонов, 9в;

- Явор Борисов, 6г.

23. Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ отправя специални благодарности към нашите партньори от Национален младежки форум, които обучават и подкрепят учениците в Ученическия съвет.