УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ученическото самоуправление – лесно и интересно

 

Това е темата на Конкурса за иновативни идеи, чрез който се представиха резултатите от проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене”. Много може да се разказва за този проект, за неговата предистория.

За пробивът през 2015 г. в новият Закон за предучилищното и училищното образование, благодарение на 27 НПО от цялата страна с подкрепата от ДАЗД, СБУ и УНИЦЕФ България и социалните партньори от БСК и КНСБ, с Апел за въвеждане на механизъм за ученическо самоуправление на всички нива в училището до народните представители от Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание.

За включването в Наредба № 13 (21.09.2016) за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование на „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети”.

За създаденото от Таня Желязкова-Тея и Мариана Банчева по поръчка на МОН издание „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?”, в което са разгледани ролите на всички съучастници в ученическото самоуправление (учениците; учителите; директорът; родителите; местните институции, обществениците, медиите; бизнесът; структурите на гражданското общество).  Електронният формат на изданието е достъпен от 2019 г. в сайта на МОН в раздела «В помощ на класния» (http://www.mon.bg/bg/27).  

Следващата стъпка беше да се покаже на практика, че ученическото самоуправление не само е привлекателно за учениците като възможност за реализиране на идеите им, но и за носене на отговорност пред връстниците и училищната общност като цяло. И още, че ученето чрез правене (информално учене), с което е свързано ученическото самоуправление, дава възможност от най-ранна възраст да се формират онези меки умения на личността, без които е трудна всяка бъдеща професионална реализация - работа в екип, мотивация, комуникация, управление на времето, делови преговори, решаване на конфликти, организация на дейности, креативно мислене, социални роли.

Проектът продължи през цялата учебна 2021/2022 година и беше насочен към създаването на първите в страната модели на структурирано ученическо самоуправление  от I до XII клас, в съответствие с действащата нормативна база в образованието, в 148. ОУ „Проф. д-р Л. Милетич” с директор Ани Деянова, 50. ОУ „Васил Левски” с директор Валентина Макавеева и 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри” с директор Нина Чанева. Съучастници на ученическото самоуправление, традиционно наричани партньори, станаха Регионалното управление на образованието София-град, Cyber 360 Academy - първата българска академия за киберсигурност, Издателство Фют, Фондация Хестия, Сдружение Съучастие, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки” и всеки от тях допринесе за сбъдването на идеята на организаторите от Фондация „Институт за информални иновации”, че ученическото самоуправление е не само потребност за младите хора, но и форма за тяхното пряко участие в процеса на вземане на решения в училищната общност. Защото, ако в едно училище има структурирано отдолу нагоре ученическо самоуправление – от всяка паралелка, през випуска и училищния етап до Ученическия съвет на училището, чрез своите представители децата/ учениците биха могли да се произнасят по 14 от общо 17-те документа, които Педагогическият съвет на училището задължително приема съгласно чл. 263 (1) от ЗПУО.

          Ярка подкрепа за постигнатото от ученическото самоуправление в трите училища беше присъствието на много гости на „Церемония на иноваторите” за връчването на наградите от конкурса. С топли думи към учениците, учителите и родителите се обърнаха Мария Гайдарова – зам.-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – началник на РУО София-град, Даниела Симидчиева – директор „Образование и обучение“ в БСК – съюз на българския бизнес, ротационен председател на Асоциация на организациите на българските работодатели,  Диана Найденова – съветник на Президента на КНСБ, Надя Кантарева-Барух – директор на Национално издателство „Аз.буки“, Деница Друмева от Фондация Хестия. Подкрепа за инициативата изпрати Димитър Стоянов – главен секретар на Президента на Република България. Изключително ценни послания и пожелания съдържат и поздравителните адреси от Ирена Анастасова – председател на Комисията по образованието и науката в 47-то Народно събрание, проф. д-р Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, Янка Такева – председател на СБУ, Кристина де Бройн - Представител на УНИЦЕФ в България, Сдружение Съучастие. Гостите и Държавна агенция за закрила на детето поднесоха специални награди за училищните библиотеки, за да достигнат ценните издания до всички участници в ученическото самоуправление. Подаръците за Ученическите съвети на паралелките и Ученическите съвети на училищата осигуриха Cyber 360 Academy - първата българска академия за киберсигурност и Издателство Фют.

Моделите за дейности на ученическото самоуправление ще бъдат включени в електронно издание Ученическото самоуправление – лесно и интересно за разпространение на добрите практики в училищата от цялата страна.

 

                                                           д-р Таня Желязкова-Тея

                                                                       Учредител и Председател на Настоятелството на фондация

                                                                       „Институт за информални иновации“

                                                                       Ръководител на проекта за ученическото самоуправление

 

           

Приложения:

1.    Информация и запис от интервю по БНР на 31.05.2022 г.

2.    Публикация в бр. 22 на в. „Учителско дело“ от 06.06.2022 г. 

3.    Публикация в бр. 23 на в. „Аз.буки“ от 09-15.06.2022 г.

 

 

************************************************************************************************

 

„УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ –

 

ШКОЛА ЗА ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ”

 

Проектът в медиите

 

БНР, Програма „Хоризонт“ – „Преди всички“ – водещ Силвия Великова

 

31.05.2022, 9.15 ч.

 

https://bnr.bg/horizont/post/101654854/tana-jelazkova-tea-uchenicheskoto- samoupravlenie-ima-golama-predistoria-v-balgaria 

• Интервю на Силвия Великова с Таня Желязкова – Тея, 9:44 минути

 

"Ние извървяхме много сериозни стъпки. Ученическото самоуправление има

голяма предистория в България, още от 2015 година". Това каза в интервю за

предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" Таня Желязкова - Тея,

председател на Настоятелството на фондация “Институт за информални иновации”,

по повод финала на конкурса за иновативни идеи "Ученическото самоуправление –

лесно и интересно“:

"Постепенно изграждахме цялата нормативна база. Всъщност от края на 2016

година тя е налична. Има вече и ръководство – пътеводител на ученическото

самоуправление, но странно защо не тръгнаха нещата в училищата. Явно трябваше

на практика да се покаже, че всъщност това наистина е лесно и интересно. Това го

доказаха трите училища, които се включиха през тази учебна година. Това са 148

ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич“, 50 ОУ "Васил Левски“ и 23 СУ "Фредерик

Жолио-Кюри“.

Цялото интервю с Таня Желязкова - Тея можете да чуете от звуковия файл.

 

По-стари интервюта по темата:

• Министерството на образованието ще издаде наръчник по ученическо

самоуправление-ЛИНК

• Младите хора като субекти на съдействие в процеса на образованието -ЛИНК