Ученици от 2.б клас в час по изобразително изкуство

Ученици от 2.б клас в час по изобразително изкуство