Учениците от 3.г

Учениците от 3.г получиха награди от директора на 23СУ  г- жа Чанева и зам. дир.Вълкова