Училищен план-прием в V клас за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители и ученици,

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В 23.СРЕДНО ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ"

 

 Училищен план-прием в V клас за учебната 2023/2024 година

1 паралелка - Хореография

2 паралелки - Общообразователни

 

Подаване на документи за прием в  V клас за учебната 2023/2024 година от 16.06.2023 година.

 

  • Заявление по образец.
  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.