Училищно настоятелство- ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ- ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО към 23. СУ,

П   О  К  А  Н  А

 

            СЪВЕТЪТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 23 СУ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ” – София, на основание Устава на УН на 23 СУ „Фр.Ж.Кюри”, свиква Общо събрание на Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство към 23 СУ «Фр.Ж.Кюри» на 25.04.2023г. /вторник/ от 18:00 часа, в Киносалона на 23 СУ "Фр.Ж.Кюри", гр.София, бул."Ситняково" № 21 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Утвърждаване на отчета на Съвета на настоятелите на училищното настоятелство в периода 2022г.

Докл.:  Г.Христова- Председател на СН на УН

 

2.     Приемане на годишния финансов отчет на УН за 2022г.

Докл.: Галя Христова – Председател на СН на  УН

 

3.     Информация за събиране и разходване на средства от даренията на родителите за настоящата 2022/2023г.

Докл.: В. Павлова- касиер УН

 

4.      Приемане и освобождаване на членове на Училищното настоятелство

5.      Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН НА УН

КЪМ 23 СУ "ФР.Ж.КЮРИ": Галя Христова