Училищно самоуправление

Цветеслава и Лия, ученици от 10а в ролята на училищни психолози.