Урок по иновативен свят - "Кой се крие, познайте вие"

Още един невероятен ден в училище! Иновативните паралелки от 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" се включиха в интегрирания урок по иновативен свят на1. Б клас с класен ръководител г-жа София Бонева. Темата "Кой се крие, познайте вие" е свързана с избора на професия, с надграждането на знания и умения за професионална реализация. Децата разбраха, че е важно да се занимават с това, което обичат да правят. Мария Костова, благодарим за споделеността на емоциите, резултат от правилния избор на професионалния път в живота. Благодарим за урока - купон! Децата учат най - добре, когато е забавно.