Урок за професията инженер-технолог в хранително-вкусовата промишленост на шестокласниците от 23 СУ "Фредерик Жолио - Кюри"

Заедно с колегите Галя Захариева, Венка Стоянова, Борислав Борисов и Елена Аксиева от Комисията по образованието и науката участвахме в урок за професията инженер-технолог в хранително-вкусовата промишленост на шестокласниците от столичното 23 СУ "Фредерик Жолио - Кюри". Така поставихме началото на Програмата за кариерно ориентиране „Запознай се с бъдещето“, която е съвместна инициатива между Комисията и Съвета на жените в бизнеса в България.
Целта на програмата е учениците от цялата страна да се запознаят с различни професии, представени им от успешни млади специалисти от различни производствени области.
Заедно с нашите партньори от Съвета на жените в бизнеса дискутирахме с учениците и здравословното хранене, кога се учи повече – в училище или когато започнеш работа, как да бъдем успели и да обичаме това, което правим.
Непрекъснато се организират дискусии за връзката между бизнеса и образованието, как да се намерят кадри, как училището да отговори на търсенията на пазара на труда. Само с дискусии няма да стане и затова с дамите от Съвета на жените в бизнеса се обединихме в решението да направим конкретен план в тази посока.
Програмата е изцяло на доброволен принцип и в нея са добре дошли и родителите, които искат да разберат повече за възможностите за бъдещо професионално израстване на децата им. Така, когато малките ученици станат гимназисти, ще имат повече информация какви специалности да учат, за да се реализират на пазара на труда.