ПРИЕМ след VІІ клас

След попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране 23 СУ обявява следните СВОБОДНИ МЕСТА по профили за ученици след VІІ клас:

Чужди езици- ФРЕНСКИ език- 10

Чужди езици- ИТАЛИАНСКИ език- 7

Предприемачески- АНГЛИЙСКИ език- 0

За попълването на свободните места се подават следните документи в срок до 04.09.2017г.:

1. Заявление по образец на 23 СУ.

2. Оригинал на свидетелство за основно образование.

3. Служебна бележка с точките от НВО.